Main Menu

Home

Nieuws

Contactinformatie

Markten

Creaties van klanten

Creatie's versturen

Links

Winkelwagen   (0)
Rood

Wegens lockdown mogen wij niet naar de markten, wij vinden dit jammer zeker omdat wij veiliger werken in open lucht. Blijf gezond

Vandaag staan wij niet op de markt.

DisclaimerAanvaarding
Door deze website te bezoeken en te
gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden
die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op
deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze
voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent
met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Wilms Mode Stoffen (R. Wilms) te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde
gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op
deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de
gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de
hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website
van toepassing zijn.Intellectuele eigendomsrechten
Alle
intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de
auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden,
software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Wilms Mode Stoffen (R. Wilms), aan haar gelieerde bedrijven of zijn
opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.


U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een
harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde
dat dit alleen gebeurt voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u
de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieŽn op te
nemen: Copyright Wilms Mode Stoffen). Alle rechten
voorbehouden.


Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus ondermeer verboden om:
1) Een kopie van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciŽle doeleinden en
2)
(Een gedeelte van) de website op te nemen in enig ander werk (zoals
bijvoorbeeld een papieren document, weblog of andere website).Inhoud
Alhoewel zorgvuldigheid is betracht
om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te
verzekeren, aanvaardt Wilms Mode Stoffen (R. Wilms) geen
verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt "in de staat
waarin het zich bevindt" en "zoals beschikbaar". Wilms Mode Stoffen (R. Wilms) wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.Schade
In geen geval is Wilms Mode Stoffen (R. Wilms) voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale
schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan
contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en
verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit
of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid
om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Wilms Mode Stoffen (R. Wilms) in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het
optreden van dergelijke schade.Links
Deze website kan links naar andere
websites bevatten die niet onder controle staan van Wilms Mode Stoffen (R. Wilms). Wilms Mode Stoffen (R. Wilms) is op geen enkele
wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Wilms Mode Stoffen (R. Wilms) heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de
gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar
enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Wilms Mode Stoffen (R. Wilms) de inhoud van die website zou onderschrijven.Verstrekte informatie en materiaal
Indien u
informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord
dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of
het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten
van derden of anderzins onrechtmatig is.Persoonsgegevens
Persoonlijke informatie
verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal
uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de
privacyverklaring. 

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze website van Wilms modestoffen. kunt u contact opnemen met:


Wilms Mode Stoffen (R. Wilms)
Cornelisstraat 20

6161 BB Geleen

046-4745842

0653526747Tenslotte
Op deze gebruiksvoorwaarden is
Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons

 
 Stoffencategorieen

Carnaval


Stoffen